25.000 empleos + en Euskadi

18/02/2014 - 13:15 | VSF Justicia Alimentaria Global

25.000 LANPOSTU + EUSKADIN

Atzo, VSF Herrien Bidezko Elikadura Eusko Legebiltzarreko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Batzordean izan ginen “Erosketa publikoa tokiko elikadura sistemetan. Jendarte, ingurumen eta ekonomiaren gaineko ondorioak” txostenaren berri emateko, erakundeak berriki kaleraturiko kanpainaren baitan: Cortocircuito.

Kanpainaren helburua da tokiko elikadura merkatuak herri administrazioetatik burutzen diren jaki erosketen bidez sustatzea. Merkatu horiek bultzatzeko, konpromiso politikoa behar da erosketa mota horiek hurbiltasun irizpideen arabera egiteko beharrezko irizpideak ezar daitezen.

Legebiltzar kideak zalantzan zeuden Euskadin nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpen nahikoa ote dagoen sukaldaritza kolektibo publikoaren sektoreko beharrak asetzeko. Zentzu horretan, eta hain zuzen, erakundearen zuzendari Javier Guzmánek nabarmendu zuen eskari hori eragitea garrantzitsua dela tokiko merkatuak indartzeko eta sustatzeko, izan ere, herri administrazioen eskaria izango balute, zuzeneko 25.000 lanpostu ere sor litezke.

Agerraldian, Euskal Herrian egiten diren erosketa publikoen ehunekoa handitzeko beharra azpimarratu genuen, toki ekonomien zein jakiak behar dituzten Legebiltzarraren mendeko erakundeetan nahiz ikastetxeetan, ospitaletan edo espetxeetan eskaintzen den produktuaren kalitatearen mesederako. Egun, erakunde horiek egunero milaka otordu banatzen dituzten catering handiek emandako janariz hornitzen dira. Horregatik ez gaituzte harritzen pazienteek eurek, Nafarroako ospitalean, esaterako, salaturiko azken eskandaluek, non egunero 70.000 otordu zerbitzatzeaz arduratzen den Mediterránea de Catering enpresaren menu tamalgarriak banatzen ziren.

Egingo diren erosketen ehuneko jakin bat hurbiltasun irizpideen mende egongo dela ziurtatzeko, alderdi politikoen konpromisoa, behintzat, jasoko duen adierazpen politikoa lortzeko ahalegin handia egin bagenuen ere, euskal legebiltzarkideek ez zuten adierazpenik egin zentzu horretan, nahiz eta bai ziurtatu zuten aurkezturiko txostena xehetasunez aztertuko dutela.

Ematen diren pauso guztiak garrantzitsuak eta funtsezkoak dira elikadura osasungarri, gertuko eta bidezkorantz hurbiltzeko. Ildo horretatik, oso positiboki baloratzen dugu legebiltzarrean egindako agerraldia, eta berriz diogu eredu aldaketa hori sustatzeko zein garrantzitsua den benetako borondate politikoa izatea .

#encastellano

Ayer, VSF Justicia Alimentaria Global, comparecíamos ante la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad del Parlamento Vasco con el fin de dar a conocer el informe “Compra pública en sistemas alimentarios locales. Impactos sociales, ambientales, y económicos”, enmarcado en la reciente campaña lanzada por la organización: Cortocircuito.

La campaña nace con la intención de impulsar los mercados alimentarios locales a través de la compra de alimentos que se llevan a cabo desde las administraciones públicas. Para favorecer el impulso de estos mercados es necesario un compromiso político para que se establezcan los criterios pertinentes para que este tipo de compras sean realizadas bajo criterios de proximidad.

Los parlamentarios dudaban que hubiese suficiente producción agrícola y ganadera en Euskadi para abastecer las necesidades del sector de la restauración colectiva pública. En este sentido y precisamente, insistía el director de la organización, Javier Guzmán, es importante generar esta demanda para fortalecer e impulsar los mercados locales, que si pudieran contar con la demanda de las administraciones públicas, se podrían generar hasta 25.000 empleos directos.

En la comparecencia insistimos en la necesidad de aumentar el porcentaje de compras públicas que se realicen en EukalHerria, para el bienestar de las economías locales y la calidad del producto que se ofrece en las instituciones dependientes del Parlamento que requieren de producto alimentario, así como escuelas, hospitales o centros penitenciarios. A día de hoy, estas instituciones se abastecen de la comida servida por grandes cáterings que se ocupan de servir miles de comidas diarias. De ahí que no nos sorprendan los últimos escándalos denunciados por los mismos pacientes, por ejemplo, en el hospital de Navarra, donde servían menús infames de la mano de la empresa Mediterránea de Catering, que se ocupa de servir 70.000 comidas diarias.

A pesar de la nuestra insistencia en lograr una declaración política en la que, por lo menos, se contemplara un compromiso por parte de los partidos de que un porcentaje de las compras que se realicen sí estén regidas por criterios de proximidad, los parlamentarios vascos no se pronunciaron en este sentido, aunque sí aseguraron que analizarían en detalle el informe presentado.

Todos y cada uno de los pasos que se dan son importantes y esenciales para acercarnos a una alimentación sana, cercana y justa. En este sentido, valoramos muy positivamente la comparecencia en este espacio y reiteramos la importancia de contar con voluntad política real para promover este cambio de modelo. 

Territorio: