Això no toca

Les emissions ocultes del sector porcí català.

Firma

Això no toca analitza el sector carni català i les seves emissions, per posar llum a la foscor de les emissions corporatives del sector carni.

Aquest informe se centra en un dels múltiples efectes negatius de l’addicció porcina: la de l’emergència climàtica.

S’ha triat aquest per temes d’agenda política i perquè els efectes són més que evidents, però podríem haver fet el mateix exercici amb qualsevol altre aspecte social i ambiental que la hipertròfica indústria càrnia catalana està provocant, dins i fora de les nostres fronteres.

Quin és el problema?

  1. Les dades

    A Catalunya viuen, segons el darrer cens (2020) 7,7 milions de persones i 7,9 milions de porcs. És a dir, hi ha més Sus scrofa domestica que Homo sapiens sapiens. Un de cada quatre porcs que hi ha a l’Estat espanyol són a Catalunya, que és, juntament amb Aragó, la zona zero del negoci porcí. Convé recordar, també, que l’Estat espanyol és el país europeu amb més porcs, i supera clarament Alemanya, que és el segon. De nou, i amb la mateixa ratio que abans, un de cada quatre porcs europeus els trobem a l’Estat.

  2. Les conseqüenciès

    Que el sector de la producció de carn de porc és un dels eixos de rotació de l’economia catalana admet poca discussió. De fet, si fem bé els càlculs veiem que és, de facto, el principal. Catalunya depèn de la bèstia que ha creat, però, com passa sovint amb els monstres, las conseqüèn- cies que se’n deriven son nefastes. Viu entre nosaltres un autèntic Godzilla porcí que afecta molt negativament la nostra salut, els drets laborals, el canvi climàtic i el medi ambient.

    Veient tot això, apareix una pregunta: compensa? Compensa, socialment, seguir mantenint una de les zones de fabricació porcina més important d’Europa? Realment compensa?

Quina és la situació?

Pel que fa al grau de compliment dels compromisos de reducció d’emissions: L’any 2020 ha estat un any especial. A causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, les emissions mundials i també les catalanes han experimentat un reducció considerable. 

+ Saber més

En concret, a Catalunya l’aturada social de- guda a la pandèmia ha provocat una reducció d’un 15 % en les emissions del transport, un 31 % en les emissions causades per la generació elèctrica i un descens global de les emissions de la indústria del 8%.

- Saber menys

Tots i cada un dels sectors catalans han reduït les emissions, excepte un. Tots i cada un dels sectors catalans han reduït les emissions, excepte un. Les emissions que provenen de les activitats agràries i ramaderes són les úniques que s’incrementen respecte de l’any 2019. 

+ Saber més

Per tant, les dades d’emissió de l’any 2020 són clarament una anomalia en la tendència general i no es poden assumir com a la demostració que els objectius de reducció s’han assolit. No hi ha hagut un canvi de sistema productiu que justifiqui que la reducció deguda a la COVID-19 es mantindrà durant l’any 2021 i següents.

- Saber menys

Les macrogranges són la punta de l’iceberg d’aquest model industrial i globalitzat, però a sota hi ha més, molt més: el problema que tenim davant i del qual ningú no vol que es parli és la hipertròfia del sector porcí i carni.

+ Saber més

Estem asseguts damunt una bomba de rellotgeria: el sistema agrari a Catalunya es, bàsicament, un monocultiu porcí d’exportació i aquest model no és sostenible en sentit ambiental, però tampoc ho és a nivell social ni a nivell econòmic.

Pel bé de tothom, esperem que la llei del silenci que impera a Catalunya amb aquest tema es comenci a esberlar.

- Saber menys

Qué demanem?

Justícia Alimentària proposa mesures per reduir el consum de carn i els impactes mediambientals, com ara regular la publicitat, ajuts per la transformació del sector i suport a la producció ecològica.

Necessitem una reconversió urgent del sector en què no es perdi cap ramader però que contempli una reducció significativa del número d’animals, una transició per tal d’ajudar als actors implicats a realitzar la reconversió necessària i implementar una estratègia de reconversió del sector porcí industrial de Catalunya que incloguin ajuts, suport i acompanyament als actors implicats, incrementar les mesures de suport directe als sistemes productius ecològics i sostenibles, implementar una política impositiva coherent amb la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, fer un pla integral de reducció del consum de carn vermella i processada i regular la seva publicitat seguint els criteris de l’OMS, entre d’altres.

Descarrega aquí les nostres propostes.

Descàrregues

Informe ‘Això no toca. Les emissions ocultes del sector porcí català‘. Justícia Alimentària, 2022.

Aquesta publicació s’ha dut a terme amb el suport financer de l’Ajuntament de Barcelona. El contingut de la mateixa és responsabilitat exclusiva de Justícia Alimentària i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

Actúa ja

330 persones ja han signat.

"*" indicates required fields

Nom*
Cognoms*
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Actualitat relacionada