La Coordinadora d’ONGD Espanya ens ha renovat novament el segell de Transparència i bon govern, un sistema per avaluar objectivament la transparència i el bon govern de les ONG de Desenvolupament i que suposa un procés de millora contínua, de rendició de comptes interna (de les organitzacions a la Coordinadora) i rendició de comptes externa (de les organitzacions i la Coordinadora a la societat).

Amb la renovació del procés, aconseguim la vigència d’aquest segell fins al desembre del 2023 i fem un pas més per mantenir permanentment el nostre compromís amb la transparència i el bon govern, valors primordials de la nostra forma de treball i una exigència creixent de la ciutadania.

Memòries anuals

 • Memoria 2020

  Descargar
 • Memoria 2019

  Descargar
 • Memoria 2018

  Descargar
 • Memoria 2017

  Descargar
 • Memoria 2016

  Descargar
 • Memoria 2015

  Descargar
 • Memoria 2014

  Descargar
 • Memoria 2013

  Descargar
 • Memoria 2012

  Descargar
 • Memoria 2011

  Descargar

Auditories

 • Informe auditoría 2020

  Descargar
 • Informe auditoría 2019

  Descargar
 • Informe auditoría 2018

  Descargar
 • Informe auditoría 2017

  Descargar
 • Informe auditoría 2016

  Descargar
 • Informe auditoría 2015

  Descargar
 • Informe auditoría 2014

  Descargar
 • Informe auditoría 2013

  Descargar
 • Informe auditoría 2012

  Descargar
 • Informe auditoría 2011

  Descargar

Polítiques internes

 • Estatutos

  Descargar
 • Política Laboral

  Descargar
 • Política de inversiones

  Descargar
 • Protocolo Riesgos Psicosociales

  Descargar
 • Posicionamiento de Género

  Descargar
 • Código de Conducta

  Descargar
 • Código Ético

  Descargar
 • Política de Cooperación

  Descargar

Plans

 • Evaluación Estrategia 2021-2025

  Descargar
 • Plan estratégico 2021-2025

  Descargar
 • Plan Riesgos Laborales [CAT]

  Descargar
 • Plan estratégico 2016-2020

  Descargar
 • Plan Acción de Género

  Descargar
 • Estrategia Educación para el Desarrollo 2021-2025

  Descargar
 • Plan de voluntariado Justicia Alimentaria

  Descargar

Equips de treball

 • Delegadas territoriales

  Descargar
 • Organigrama personal laboral

  Descargar
 • Junta Directiva 2024

  Descargar