Qui som?

Justícia Alimentària a Euskadi la componem persones de diferents formacions i àmbits de treball que hem trobat un lloc on poder treballar i militar conjuntament, en la construcció d’un nou model alimentari més saludable, just, agroecològic, sostenible i educatiu.

Què fem?

Promovem transformacions en el model agroalimentari actual. Ens centrem en l’àmbit local per promoure transformacions a petita escala amb què busquem globalitzar aquests canvis.

Desenvolupem les nostres accions en aquests àmbits:

Educació Transformadora:

Treballem amb escoles d’infantil, primària, secundària i Formació Professional incorporant als seus plans de centre continguts, materials i activitats que qüestionen el model alimentari actual posant en manifest la importància d’incorporar els principis de la Sobirania Alimentària amb perspectiva de gènere.

Organitzem formació amb el professorat, perquè aquests missatges es treballin i desenvolupin a les aules amb l’alumnat.

Treballem per un canvi integral i integrador a l’alimentació escolar, i per això desenvolupem accions amb tots els agents que formen part de les comunitats escolars.

Sensibilització i/o formació:

Desenvolupem diferents accions de formació i sensibilització adreçades a múltiples agents socials, educatius i institucionals.

Apropem mitjançant eines i metodologies innovadores les repercussions de l’alimentació globalitzada.

Organitzem escoles d’alimentació per a famílies.

Investigació i campanyes:

Desenvolupem investigacions participatives locals per analitzar problemàtiques existents als sistemes alimentaris escolars.

Denunciem les males pràctiques que exerceix el poder de l’agroindústria, i denunciem la part de responsabilitat que tenen els governs, que contribueixen amb el seu consentiment a mantenir aquest model, amb influència directa en l’alimentació.

Treball en xarxa:

Considerem prioritari el treball amb agents socials de diferents àmbits per poder donar solucions multidisciplinàries a la problemàtica alimentària.

Desenvolupem un treball important dins de la iniciativa Gure Platera Gure Aukera, la qual treballa per a la consecució d’uns menjadors escolars més sans, justos, sostenibles i educatius.

Tenim un acord estratègic signat amb EHIGE, per treballar conjuntament per aconseguir una alimentació escolar de qualitat, sana i sostenible.

Incidència Política:

Mantenim espais de trobada amb institucions i representants polítics a diferents escales (local, comarcal i autonòmic) per apropar-los diferents propostes i alternatives amb l’objectiu d’anar transformant polítiques públiques.

On som?

+34 944 961 175
+34 695 478 735