Sense categoritzar

Justícia Alimentària alerta que Catalunya incomplirà l’Acord de París si no intervé a les granges de producció massiva de carn

10 febrer, 2022

La indústria càrnia catalana, des de la granja a la taula, és la responsable del 21% de les emissions d’efecte hivernacle de tot el país.

Per tal de complir amb els compromisos de reducció climàtics adquirits a nivell autonòmic, estatal o europeu en l’Acord de París, caldria reduir la cabanya porcina un 40%.

Justícia Alimentària proposa mesures per reduir el consum de carn i els impactes mediambientals, com ara regular la publicitat, ajuts per la transformació del sector i suport a la producció ecològica.

Barcelona, 10 de febrer de 2022.- L’informe Això no toca. Les emissions ocultes del sector porcí català’, publicat avui per Justícia Alimentària, treu a la llum xifres que demostren que la industria porcina és la més contaminant amb diferència.

“El sector agrícola-ramader, empès per la força de la industria porcina, contamina gairebé el mateix que el transport, el sector considerat líder en emissions”, assenyala l’estudi.

Això és perquè fins ara, per a calcular els índex de contaminació d’aquest àmbit, no s’havia tingut en compte tota la contaminació derivada de la fabricació dels pinsos, els residus que genera o la fabricació d’envasos que requereix. 

Per tot això, i per tal de complir amb els compromisos de reducció climàtics adquirits en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu en l’Acord de París, caldria reduir la cabanya porcina des d’ara i fins al 2035 un 40 %. Aquest cens reduït equival al cens porcí que tenia Catalunya l’any 1996, és a dir, fa 25 anys. Alemanya és un dels països de la Unió Europea que ja ha començat a reduir el cens i aquest any 2021 ja compta amb el mateix cens que tenia l’any 1996.

Toca parlar dels impactes de la fabricació massiva de carn

La investigació vol evidenciar que quan es parla del sector porcí català, s’està parlant d’un sistema integrat de fabricació massiva de carn.

No parlem pas d’un petit sector basat en unes quantes granges familiars, sinó d’actors corporatius globals que condicionen consums i polítiques públiques i que bàsicament estan orientades a l’exportació”, manifesten els autors de la recerca.

A Catalunya es fabrica 4,5 vegades la carn que es consumeix. Malgrat les nombroses advertències sobre la necessitat de corregir els impactes negatius del sector, el cens porcí català no fa altra cosa que créixer des de fa 25 anys.

Vulneració de drets i  desforestació associada

El paper que juga la ramaderia industrial catalana en la destrucció d’ecosistemes de tercers països a través de la importació de cereal i soja hauria de ser un element a considerar en el debat sobre el model ramader català, entre altres coses perquè no només es destrueixen ecosistemes, també drets laborals, de salut, d’habitatge o alimentaris.

Soja provinent de deforestació equivalent a la meitat de la superfície de l’Alt Pirineu

En el cas de la soja, els càlculs europeus indiquen que un mínim del 22% de la soja importada emprada en els pinsos de la ramaderia industrial té un alt risc de provenir de desforestació. Això implicaria que dels 1,5 milions de tones de soja importades per Catalunya per elaborar el pinso que es menja la ramaderia industrial, 330.000 provindrien de zones desforestades, i això equival a unes 100.000 hectàrees, gairebé a tota la superfície agrícola utilitzada de les Comarques Centrals o la meitat de la de l’Alt Pirineu i l’Aran.

Canvis en la dieta i transformació del sector industrial

La dieta és un dels principals factors d’emissions, i la part més emissora, amb diferència, son els productes d’origen animal. És per això que si es seguissin les recomanacions de consum màxim de carn i derivats de la OMS i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, si s’aconseguís reduir un 50% el transport d’aliments i matèries primeres alimentaries i també una reducció del 50% dels residus alimentaris, les emissions corresponents a la dieta es reduirien un 25%, és a dir, la meitat de totes les emissions del transport a Catalunya.

Mesures per reduir el consum, la publicitat i els impactes mediambientals

És per això que necessitem una reconversió urgent del sector en què no es perdi cap ramader però que contempli una reducció significativa del número d’animals, una transició per tal d’ajudar als actors implicats a realitzar la reconversió necessària i implementar una estratègia de reconversió del sector porcí industrial de Catalunya que incloguin ajuts, suport i acompanyament als actors implicats, incrementar les mesures de suport directe als sistemes productius ecològics i sostenibles, implementar una política impositiva coherent amb la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, fer un pla integral de reducció del consum de carn vermella i processada i regular la seva publicitat seguint els criteris de l’OMS, entre d’altres.

La producció i el consum actuals han desbordat tot límit ecològic i saludable. Hem de començar a veure la carn industrial com el que és: una font inqüestionable de problemes per a la societat. Cal que les polítiques públiques deixin de subvencionar aquest model i el mateix pressupost es reverteixi en canviar-lo”, reclama Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària.

Més info

Informe ‘Això no toca. Les emissions ocultes del sector porcí català.‘ Justícia Alimentària, 2022.

Campanya ‘Això no toca‘ de Justícia Alimentària.