ActualidadCooperación

17 d’abril: Els fruits de les lluites de la pagesia

17 abril, 2023

Lluites pagesia
  • Com a membres actius del moviment internacional de la pagesia, des de Justícia Alimentària volem donar visibilitat a les nostres lluites, a les alternatives i a les grans i petites transformacions que duem a terme dia a dia.

En commemoració del Dia Mundial de la Lluita Pagesa, volem visibilitzar especialment les lluites de la pagesia per la terra i pels drets de les dones, i les lluites per les llavors i els sabers ancestrals que estem duent a terme des de Justícia Alimentària a diferents territoris en els quals treballem. La raó principal és que portem més de 35 anys treballant en la cooperació internacional a Amèrica Llatina, el Carib i l’Àfrica, promovent un model de desenvolupament rural just a favor de la sobirania alimentària, com a proposta que dignifiqui la vida pagesa i garanteixi la sostenibilitat ambiental, social i cultural del dret a l’alimentació per a tota la població mundial. Avui, més que mai, és urgent posar sobre la taula les vulnerabilitats més importants del sistema alimentari predominant, generar debat i coneixement i recolzar d’una manera decidida els sistemes alimentaris locals, territorialitzats i basats en mercats interns, més resilients i que són, en definitiva, una de les claus per lluitar contra el canvi climàtic.

Destaquem aquí, una pinzellada d’alguna d’aquestes lluites:

Lluites per enfortir organitzacions pageses a El Salvador

Al territori salvadorenc, la situació d’inseguretat alimentària i nutricional és evident. L’augment del preu dels aliments degut a una alta inflació i la gran dependència de la importació de cereals genera una baixa competitivitat dels productors i productores i, a més, redueix la capacitat de compra de famílies que viuen tant en un entorn rural com urbà, per la qual cosa l’accés a una alimentació adequada i de qualitat es veu afectada. Com a proposta per millorar la situació, des de Justícia Alimentària s’està promovent l’adopció de sistemes productius i pràctiques de consum favorables a la natura, fomentar cadenes de valor alimentàries pageses més equitatives en termes socioeconòmics i l’enfortiment de les capacitats de resiliència davant de successos naturals i socials que incrementen les vulnerabilitats. Per aconseguir-ho, la clau són les cooperatives agropecuàries amb capacitat propositiva, productiva i competitiva per satisfer les necessitats alimentàries del territori. Per això, treballem perquè aquestes cooperatives amb capacitació i assistència tècnica en agroecologia i diversificació agropecuària desenvolupin iniciatives de producció local sostenible i resilients al canvi climàtic. A més, hem aconseguit que les pageses en situació de vulnerabilitat social i econòmica millorin els seus ingressos gràcies a l’impuls d’iniciatives de negoci de productes agropecuaris.

Lluites per protegir la vida de defensores i defensors del territori a Centreamèrica

Les defensores i defensors de la terra i del territori (aigua, boscos, terra i altres béns naturals) són a la primera línia de defensa contra el canvi climàtic a causa de l’abús de l’acció extractiva. Per això, s’han vist sota amenaces, fustigació, assetjament judicial, agressions, ultratges i fins i tot assassinats. Per crear consciència a la població i defensar i donar suport a les persones que alcen la veu per preservar

la vida i els béns naturals als seus territoris, des de Justícia Alimentària promovem la campanya «Defensem a defensores i defensors», juntament amb l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres i les organitzacions locals sòcies d’Hondures, El Salvador, Nicaragua i Guatemala. Signa aquí!

Lluites per a la gestió col·lectiva de territoris ancestrals a Bolívia

El reconeixement de la pluralitat dels pobles i les nacions indígenes, així com de les seves economies per part de l’Estat, és un catalitzador per al desenvolupament de l’economia comunitària producte dels mètodes organitzatius dels pobles indígenas originaris. En aquest context, Justícia Alimentària fa molts anys que dóna suport a la constitució de les Organitzacions Econòmiques Comunitàries ((OECOM)dels pobles originaris indígenes com a innovació social que integra l’agricultura familiar sostenible i la sobirania alimentària en un model econòmic plural.

A la regió, l’ocupació principal és l’agricultura, per això la importància de les OECOM per a les persones i el seu avenç. Des de Justícia Alimentària les considerem eines claus; i l’enfortiment de les seves estructures, els drets col·lectius i individuals i l’apoderament de les dones, com a aportacions crucials. Això no només s’aplica als projectes a Bolívia, sinó també com a raó de ser de l’organització i de tota la feina que es fa a Justícia Alimentària en favor de la sobirania alimentària.

Lluites per al rescat de llavors de la pagesia a Haití

Les llavors són la base de la sobirania alimentària, ja que tenen un gran valor econòmic, social i simbòlic per a les comunitats. Si considerem la llavor com a base del capital productiu, la recuperació per part de les persones productores, en detriment de la privatització que s’ha fomentat des de grans empreses multinacionals, suposa un avenç cap a la sobirania alimentària dels pobles i un poderós element de resistència. És per això que hem continuat treballant a la xarxa de distribució de llavors del país, essencial per assegurar la producció d’aliments locals i per establir les bases d’una agricultura resilient a favor de la pagesia haitiana.

Després del terratrèmol de l’any 2010, donem suport a l’estratègia de lluita i resistència de la pagesia haitiana centrada en la defensa de la producció nativa de llavors i cerals de bona qualitat, a partir de la sembra i reproducció de llavors de varietats genètiques locals sota els principis de sobirania alimentària. Cal destacar que les transnacionals, sobretot nord-americanes, les estan privatitzant per patentar-les. Aquesta iniciativa ha aconseguit que la pagesia haitiana recuperi la seva capacitat productiva i les seves condicions de vida. Per altra banda, les dones són les guardianes de les llavors i el seu rol tendeix a ser fonamental per conservar la biodiversitat agrícola. És per aquest motiu, que valorem el rol de les dones en el maneig i la conservació de les llavors com un dels eixos de treball principals de Justícia Alimentària.

Aquestes són algunes mostres de les nostres lluites i del nostre treball per teixir una xarxa d’alternatives al sistema alimentari dominant, de la qual cosa ens sentim profundament orgulloses.

#17Abril2023 #DiaMundialdelaLluitaCampesina