Actualidad

La publicidad de alimentos y bebidas insanas dirigida a menores estará prohibida en Euskadi

1 febrero, 2024

La nueva ley de infancia y adolescencia ha incluido mejoras, propuestas por la oposición, entre ellas la prohibición de la publicidad dirigida a menores de comida rápida y bebidas energéticas

Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, y Eneko Viñuela, coordinador en Euskadi, comparecieron el 4 de octubre ante la Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco con propósito de dar cuenta de las aportaciones de Justicia Alimentaria al proyecto de ley de Infancia y Adolescencia, solicitando la regulación de la publicidad infantil.

En esta comparecencia se enfatizó en la importancia de comenzar a legislar en esta materia en Euskadi, dada la descentralización de competencias en este ámbito y la urgente necesidad de medidas efectivas para proteger la salud infantil.

Una propuesta concreta presentada en la comparecencia, y explicada a todos los partidos políticos fue de la Prohibir la publicidad de alimentos o bebidas insanas dirigida a niños, niñas y adolescentes durante el horario de programación infantil y en medios destinados a este público, así como durante eventos deportivos.

Después de debatir y negociar varias enmiendas los partidos políticos acordaron que  la nueva ley de infancia y adolescencia incluya la restricción que afecta a la publicidad y al uso de menores en los anuncios, pero no al consumo de este tipo de alimentos y bebidas

De esta manera los anuncios dirigidos a personas menores en Euskadi «no podrán incitar a consumos, conductas o actividades perjudiciales para la salud como comidas rápidas o bebidas enérgeticas”

Desde Justicia Alimentaria aplaudimos este paso y consideramos un buen punto de partida para ir haciendo frente a la alimentación insana. No obstante, es necesario una nueva regulación para preservar la salud de la infancia, y por ello Justicia Alimentaria reafirma su llamada a las autoridades para implementar medidas regulatorias más estrictas. Abogamos por una prohibición en la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, una medida que consideramos fundamental para proteger la salud y el bienestar de la juventud.

________

ADINGABEEI ZUZENDUTAKO ELIKAGAIEN ETA EDARI EZ-OSASUNTSUEN PUBLIZITATEA DEBEKATUTA EGONGO DA EUSKADIN

Haurtzaroari eta nerabezaroari buruzko lege berriak hobekuntzak jaso ditu, oposizioak proposatutakoak, besteak beste, janari lasterra eta edari energetikoak dituzten adingabeei zuzendutako publizitatea debekatzea.

Javier Guzmán, Bidezko Elikadurako  zuzendaria, eta Eneko Viñuela, Euskadiko koordinatzailea, Eusko Legebiltzarreko Gizarte Politika eta Gazteria Batzordearen aurrean agertu ziren urriaren 4an, haurren eta nerabeen lege-proiektuari Bidezko Elikadura erakundeak egindako ekarpenen berri emateko, eta haurren publizitatea arautzea eskatzeko.

Agerraldi horretan nabarmendu zen garrantzitsua dela Euskadin gai horri buruzko pausoak egiten hastea, eremu horretan eskumenak deszentralizatzen direlako eta haurren osasuna babesteko neurri eraginkorrak premiazkoak direlako.

Agerraldian aurkeztutako proposamen zehatz bat, alderdi politiko guztiei azaldu zitzaiena, honako izan zen: Haurrei eta nerabeei zuzendutako elikagai edo edari ez-osasuntsuen publizitatea debekatzea, haur eta nerabeentzako programazio-ordutegian eta publiko horrentzako baliabideetan, bai eta kirol-ekitaldietan ere.

Hainbat zuzenketa eztabaidatu eta negoziatu ondoren, alderdi politikoek erabaki zuten haur eta nerabeei buruzko lege berriak barne hartzea iragarkietan adingabekoen publizitateari eta erabilerari eragiten dien murrizketa, baina ez horrelako elikagaien eta edarien kontsumoari eragiten diona. Horrela, Euskadin adingabeei zuzendutako iragarkiek ezin izango dute sustatu osasunerako kaltegarriak diren kontsumoak, jokabideak edo jarduerak egitera, hala nola janari azkarrak edo edari energetikoak «.

Bidezko Elikadura erakundetik urrats hori txalotu dugu, eta abiapuntu egokia iruditzen zaigu elikadura ez osasungarriari aurre egiteko. Hala ere, beharrezkoa da beste erregulazio bat egitea haurren osasuna zaintzeko, eta, horregatik, Bidezko Elikadurak berretsi egiten du agintariei egindako deia neurri arautzaile zorrotzagoak ezartzeko. 18 urtetik beherakoei edari energetikoak saltzea debekatzearen alde gaude, eta neurri hori funtsezkoa iruditzen zaigu gazteen osasuna eta ongizatea babesteko.