Por un MWC un poco distinto

24/02/2014 - 14:03 | Xarxa d'Entitats per la RD del Congo

# para ver en catellano

La Xarxa d'Entitats per la RD del Congo va comparèixer divendres passat, 21 de febrer, a la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Parlament per explicar els nuls resultats aconseguits en les gestions amb responsables del MWC, Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La Xarxa considera que aquestes administracions han de pressionar el MWC perquè creï un espai de reflexió sobre la responsabilitat social d’empreses en l’explotació de recursos naturals.

Tot i que una declaració institucional aprovada pel Parlament de Catalunya el maig de 2013 demanava la creació d’aquest espai de diàleg, arribem a una nova edició del Congrés Mundial de Mòbils sense cap resultat concret.

En la declaració del Parlament es proposava a la Fundació Mobile World Capital, responsable del MWC, que inclogués en el seu pla d'activitats un espai de reflexió i diàleg obert al sector, sobre la responsabilitat social de les empreses de telefonia mòbil en l'explotació de recursos naturals per fabricar els aparells. Aquest espai comptaria amb la participació de persones representatives de les iniciatives en curs en l'àmbit internacional, lleis i regulacions, per garantir la transparència en l'explotació dels minerals de la zona. També es demanava al Parlament de Catalunya que fes les gestions necessàries davant del Govern espanyol i la UE perquè impulsin legislacions que impedeixin la utilització de minerals obtinguts il·legalment de la zona del conflicte. 

Després d’entrevistar-se en els darrers mesos amb representants de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Mobile World Capital, la Xarxa va denunciar divendres durant la compareixença al Parlament que aquest espai de reflexió i diàleg en el marc del MWC no s’ha creat, tot i que l’esdeveniment rep diners públics i les institucions catalanes hi estan consorciades.

Més fets i no paraules
Josep Ma. Royo i Rita Huybens, en representació de la Xarxa, van explicar que ara “calen fets, i no paraules. Menys parlar dels drets humans i més implicació”.

La Xarxa ja ha parlat amb totes les persones de les institucions i administracions responsables i implicades en l'organització del MWC i ha fet les passes necessàries. “Ara cal més implicació i voluntat política de les institucions catalanes per desencallar la situació. El Parlament de Catalunya, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han de moure peça per influir en el MWC perquè obri aquest espai, tal com li demanen les declaracions institucionals aprovades”, assegura  la Xarxa.

Tots els grups parlamentaris es van mostrar favorables a la inclusió d’aquest espai de reflexió i debat en el marc del MWC, tot i que lamenten que aquest any ja no sigui possible, no hi ha hagut cap compromis ferm al respecte. “Sospitem que, de nou, sense la insistència i mobilització de la Xarxa, l'any vinent ens trobarem amb la mateixa situació”.

La Xarxa d'Entitats per la RD del Congo impulsa la campanya “No amb el meu mòbil”, que demana més transparència en la cadena de subministrament per garantir que els minerals utilitzats en la fabricació dels mòbils, sobretot el coltan, no procedeixen de zones en conflicte i que la seva compra no està contribuint a la violació dels drets humans a la RD del Congo, que disposa del 80% de les reserves mundials.  

14 ajuntaments catalans també s'han adherit a la moció
Fins al moment, són 14 els ajuntaments catalans que han aprovat aquesta mateixa declaració institucional: Barcelona, Lleida, Sabadell, Mataró, Figueres, Manresa, Igualada, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Castellar del Vallès, Vilassar de Mar, Caldes de Montbui i Llancà. 

La campanya “No amb el meu mòbil” se suma a un moviment de denúncia internacional impulsat per organitzacions no governamentals que ha aconseguit l’aprovació pel Congrés dels Estats Units d’Amèrica d’una llei (Llei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) que obliga les companyies que utilitzen coltan a determinar si prové de la RD del Congo o un país fronterer i, si es el cas, establir si ha finançat grups armats a l’est del país. La llei també obliga a informar públicament sobre els sistemes de control dels proveïdors i a auditar els informes. A l’estat de California, als EUA, s’ha aprovat una legislació similar; al Canadà la regulació es troba en discussió i a l’Unió Europea s’està preparant una iniciativa sobre l’extracció responsable de minerals provinents de zones de conflicte.

La Xarxa d’entitats per la RD del Congo és una coalició formada per diverses entitats i persones especialitzades que neix l’any 2009 per tal d’enfortir les estratègies de participació i de col·laboració entre les pròpies entitats catalanes i les congoleses per denunciar, crear opinió i informar sobre el conflicte de la RDC. Està formada per per l'Escola de Cultura de Pau, Farmacèutics Mundi, Justícia i Pau, La Bretxa, la Lliga dels Drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels-Kasando, VSF Justícia Alimentària Global i persones expertes i coneixedores de la regió.

Barcelona és, des de l’any 2011, seu del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil - Mobile World Congress (MWC) i ho serà com a mínim fins l’any 2018.

Per a més informació: La Xarxa d'Entitats per la RD del Congo

 

#encastellà

La Xarxa d’Entitats per la RD Congo(red de entidades por la RD del Congo) compareció el pasado viernes , 21 de febrero, en la Comisión de Acción Exterior , Unión Europea y Cooperación del Parlament de Catalunya para explicar los nulos resultados conseguidos en las gestiones con responsables del MWC , el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. La Xarxa considera que estas administraciones deben presionar al MWC para que cree un espacio de reflexión sobre la responsabilidad social de empresas en la explotación de recursos naturales.

Aunque una declaración institucional aprobada por el Parlament de Catalunya en mayo de 2013 pedía la creación de este espacio de diálogo, llegamos a una nueva edición del Congreso Mundial de Móviles sin ningún resultado concreto.

En la declaración del Parlament se proponía a la Fundación Mobile World Capital, responsable del MWC , que incluyera en su plan de actividades un espacio de reflexión y diálogo abierto en el sector, sobre la responsabilidad social de las empresas de telefonía móvil en el explotación de recursos naturales para fabricar los aparatos. Este espacio contaría con la participación de personas representativas de las iniciativas en curso en el ámbito internacional, leyes y regulaciones, para garantizar la transparencia en la explotación de los minerales de la zona. También se pedía al Parlament de Catalunya que hiciera las gestiones necesarias ante el Gobierno español y la UE para que impulsen legislaciones que impidan la utilización de minerales obtenidos ilegalmente de la zona del conflicto.

Después de entrevistarse en los últimos meses con representantes de la Generalitat, el Ajuntament de Barcelona y de la Fundación Mobile World Capital, la Xarxa denunció el viernes durante la comparecencia en el Parlament que este espacio de reflexión y diálogo en el marco del MWC no se ha creado, aunque el evento recibe dinero público y las instituciones catalanas están consorciadas.

Más hechos y no palabras
José M . Royo y Rita Huybens , en representación de la Xarxa , explicaron que ahora "hacen falta hechos , y no palabras . Menos hablar de los derechos humanos y más implicación".

La Xarxa ya ha hablado con todas las personas de las instituciones y administraciones responsables e implicadas en la organización del MWC y ha hecho los pasos necesarios . "Ahora hay más implicación y voluntad política de las instituciones catalanas para desatascar la situación. El Parlament de Catalunya , la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han de mover pieza para que en el MWC que se abra este espacio, tal como le piden las declaraciones institucionales aprobadas" , asegura la xarxa.

Todos los grupos parlamentarios se mostraron favorables a la inclusión de este espacio de reflexión y debate en el marco del MWC, aunque lamentan que este año ya no sea posible, no ha habido ningún compromiso firme al respeto. "Sospechamos que, de nuevo, sin la insistencia y movilización de la Xarxa, el año próximo nos encontraremos con la misma situación".

La Xarxa d’Entitats per la RD del Congo impulsa la campaña "No con mi móvil ", que pide más transparencia en la cadena de suministro para garantizar que los minerales utilizados en la fabricación de los móviles, sobre todo el coltán, no proceden de zonas en conflicto y que su compra no está contribuyendo a la violación de los derechos humanos en la RD del Congo, que dispone del 80% de las reservas mundiales.

14 ayuntamientos catalanes también se han adherido a la moción
Hasta el momento , son 14 los ayuntamientos catalanes que han aprobado esta misma declaración institucional : Barcelona , Lleida , Sabadell , Mataró , Figueres , Manresa, Igualada , Barcelona , Sant Boi , Esplugues de Llobregat , Castellar del Vallès , Vilassar de Mar , Caldes de Montbui y Llancà .

La campaña "No con mi móvil " se suma a un movimiento de denuncia internacional impulsado por organizaciones no gubernamentales que ha conseguido la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de América de una ley (Ley Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ) que obliga a las compañías que utilizan coltán determinar si proviene de la RD del Congo o un país fronterizo y, en su caso, establecer si ha financiado grupos armados en el este del país. La ley también obliga a informar públicamente sobre los sistemas de control de los proveedores y auditar los informes. En el estado de California, en EE.UU., se ha aprobado una legislación similar, en Canadá la regulación se encuentra en discusión y en la Unión Europea se está preparando una iniciativa sobre la extracción responsable de minerales provenientes de zonas de conflicto.

La Red de entidades para la RD del Congo es una coalición formada por diversas entidades y personas especializadas que nace en el año 2009 para fortalecer las estrategias de participación y de colaboración entre las propias entidades catalanas y las congoleñas para denunciar, crear opinión e informar sobre el conflicto de la RDC. Está formada per l'Escola de Cultura de Pau, Farmacèutics Mundi, Justícia i Pau, La Bretxa, la Lliga dels Drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels-Kasando, VSF Justícia Alimentària Global y personas expertas y conocedoras de la región.

Barcelona es, desde el año 2011, sede del Congreso Mundial de Telefonía Móvil - Mobile World Congress ( MWC ) y lo será como mínimo hasta el año 2018.

Territorio: 

Documentos adjuntos